Stephen Grover Cleveland

grover_cleveland.jpg
22. a 24. americký president
narozen : 18. března 1837
zemřel : 24. června 1908
funkční období :
4.3.1885 - 4.3. 1889
4.3.1893 - 4.3. 1897
politické zařazení :
Demokratická strana

Presbyteriánský demokrat

Pátý z devíti dětí presbyteriánského kazatele se narodil v New Jersey do starobylé rodiny, jejíž kořeny sahaly na americkém kontinentu až do poloviny 17. století. Jméno Glover získal po prvním pastorovi místního kostela a jeho předek dal jméno významnému městu Cleveland.
Rodina se později přestěhovala do státu New York, ale několikrát zde změnila bydliště. V roce 1853 pastor Cleveland zemřel a mladý Glover se snažil zabezpečit rodinu prací, mimo jiné i v ústavu pro nevidomé.
I když několikrát přerušil studium, roku 1859 dokončil právnické vzdělání a díky konexím svého vlivného strýce získal i místo v advokátní kanceláři.
V roce 1862 se osamostatnil a rok později využil možnosti zákona a místo narukování do armády vyplácel náhrady polskému emigrantovi Benninskému, který místo něj odešel do krvavé občanské války.
Od samého politického počátku stranil Demokratům a roku 1870 za tuto stranu získal post šerifa v Erie Country. Po dvouletém období však na tuto funkci znovu nekandidoval a věnoval se opět právnické praxi v Buffalu.
Nijak zvláště z řady Demokratů nevyčníval, ale roku 1882 převzal po předchozím vítězství úřad starosty v Buffalo, kdy se zavázal vyčistit město od korupce a lehkovážného utrácení městských finančních zdrojů, což do jisté míry i splnil. To špičky Demokratů zaujalo a jak se ukázalo, jeho následná nominace na guvernéra New Yorku se ukázala úspěšná. Během svého úředního období mezi léty 1883 až 1885 i zde bojoval s korupcí, avšak ve vlastních řadách měl mnohé odpůrce, na druhou stranu se těšil podpoře republikána Theodora Roosevelta.

Presidentské volby roku 1884 se nesly v atmosféře demokratických nadějí, neboť republikánského kandidáta Blaina nesnášeli mnozí i ve vlastních řadách. A Demokratická strana si z několika nadějných kandidátů vybrala právě Glovera Clevelanda. Podpora reformního republikánského křídla možnost vítězství nejen umožnila, ale i potvrdila.

První funkční období

Frances_Folsom_Cleveland
Frances Folsom - Cleveland
(*1864, † 1947), 1. dáma USA 1886-1889 a 1893 - 1897.

zvětšit do nového okna

Glover Cleveland je zatím jediný presidentský kandidát, který byl sice zvolen dvakrát na čtyřleté období, která však na sebe nenavazují. Jeho úřad charakterizovala především snaha o zavedení úsporných opatřeních ve státní správě a také byl známý tím, že často vetoval zákony, právě kvůli úsporným opatřením. Taktéž byl zastáncem zlatého standardu ohledně měny amerického dolaru.
I když odsuzoval restrikce proti čínským přistěhovalcům, v nedůvěře pro jejich pomalé a neochotné začleňování do americké společnosti podepsal tzv. Scottův zákon, který zabraňoval přistěhovalcům, aby se po opuštění území Spojených států mohli znovu navrátit. V asimilaci doufal i u původního domorodého obyvatelstva, proto podporoval u nich individuální vlastnictví půdy, což však (pochopitelně) kýžený efekt nepřineslo.
Dne 2. června 1886 se oženil s Frances Folsomovou, které bylo 21 let. Stala se tak nejmladší dámou v historii Bílého domu, jako presidentský pár byli jediní, kteří se brali v Bílém domě. Měli spolu pět dětí.
Špatně vedená kampaň ho stála místo v úřadu, kde jej vystřídal Benjamin Harrison, Republikán. Frances Clevelandová se tehdy při odchodu optimisticky vyjádřila, aby se zaměstnanci pečlivě starali o nábytek, než se oni vrátí. A nemýlila se. Po čtyřleté právnické praxi a úspěšné kandidatuře, kdy porazil svého odpůrce v Demokratické straně, se mohl postavit proti Harrisonovi. Ale kampaň se stala poněkud pochmurnou a prý i nejneohleduplněji vedenou. Tehdy totiž Harrisonova manželka umírala na tuberkulózu, které v průběhu kampaně podlehla, a samotný Harrison byl poměrně pasivní.

Druhé funkční období

Jeho druhé funkční období bylo poznamenáno hospodářskou recesí a dělnickými nepokoji, kdy staronový president neváhal pro rozehnání stávky použít i vojsko.
Prosadil modernizaci armády a loďstva. V zahraniční politice zastával opatrný názor nevojenského vměšování, proto odmítl zasáhnout na straně povstalců na Kubě a stavěl se odmítavě k připojení Hawaie, kde byla svržena místní královna a představitelé nové republiky nabídli začlenění jejich území pod USA.
V polovině roku 1893 podstoupil tajnou operaci horního patra, kdy došlo v odstranění vředu. Teprve více než 70 let po jeho smrti se definitivně prokázalo, že šlo o rakovinu a včasná operace mu prodloužila život.

V období jeho prvního úřadu nebyl přijat žádný stát do federace USA, ve druhém období roku 1896 Utah, který se několik let předtím distancoval od mormonské církve.

nahoru