Původ názvů federálních států USA

Původ názvů federálních států USA

Alabama Podle řeky Alabama. Její název je odvozen podle původního domorodého kmene. V jejich jazyku, patřící do skupiny muskogee, se jedná o spojení slov alba(h) (rostlina,bylina) a amo (sbírat, shromažďovat).
Aljaška V jazyce Aleutů slovo Alaxsxaq znamená „to místo (země), o které se rozbíjí moře“. Rusové pak název poevropštili na Аляска.
Arizona Ze španělského slova Arizonac, které je však odvozené z jazyka indiánského kmene O'odhamů a složeninou slov ali (malý) a sona-g (pramen). Jiná verze nabízí vysvětlení, že název země pochází z baskické fráze haritz ona (dobrý dub).
Arkansas Jméno pochází od kmene nazývaného Quapaw (nebo Ugahxpa, jak se ve vlastní řeči nazývali), patřícího do jazykové skupiny dhegiha-sioux. Samotný název je však z algonkinského jazyka, kteří Quapawům původně říkali Akansa (větrní lidé) a Francouzi tento název mírně pozměnili při pojmenování řeky Arkansas.
Colorado Název pochází ze španělštiny a znamená červené. V tomto případě se jednalo o nánosy narudlého bahna řeky, která dostala jméno Rio Colorado.
Connecticut Pochází z jazyka Moheganů, v originále Quinnihtukqut, což znamená „dlouhé říční místo“ nebo „vedle dlouhé přílivové řeky“.
Dakota (Severní a Jižní) Název pochází z jazyka místních indiánů jazykové skupiny sioux a značí to Spojenci, přátelé. Samotní místní domorodci však slovem Dakota/Lakota mínili víc, nazývali tak i svoji indiánskou konfederaci, která toto území obývala a poměrně dlouho a účinně bránila.
Delaware Prvním guvernérem Virginie se stal Thomas West, 3. Baron De La Warr. Tento anglo-normanský predikát se vyskytuje v Sussexu a je odvozen ze starofrancouzského de la guerre (z války). Přízvisko guvernéra pak dalo jméno nejen řece a později celému území, ale i místnímu algonkinskému kmeni, který si však ve vlastní řeči říkal Lenape.
Florida Španělský dobyvatel Juan Ponce de León zakotvil šest dní po Velikonocích roku 1513 poblíž dnešního města Saint Augustine. Nadšen z místního prostředí a právě v době, kdy Španělé slavili období pascua florida (svátek květin), přiřknul zemi název La Florida (květinová).
Georgie Nese název na počest britského krále Jiřího II. (anglicky George). Kolonie byla založena roku 1732 za účelem, aby se zde mohli usadit drobní dlužníci a začít zde nový život. Název země zůstal, plán však tak zcela nevyšel ...
Havaj Název, které dal své zemi místní král Kamehameha, může znamenat složeninu slov hawa a ii, což znamená vlast a malá. Samotné slovo hawa nic neznamená, může se jednat o zkomoleninu protopolynézského slova Sawaiki (vlast). Ovšem místní zastávají názor, že souostroví nese název podle legendárního hrdiny Hawai‘iloa.
Idaho Když Senát vybíral roku 1860 jméno pro nové teritorium, navrhl průmyslník a lobbista Willing jméno Idaho, které podle něj pocházelo ze šošonštiny. Sice skrze místního delegáta Williamse název prosadil, ten měl však později o původu jména pochybnosti. Willing si jméno vymyslel na základě kiowského výrazu idaahe, převzatého z apačského jazyka a znamená nepřítel (nazývali tak Komanče). Williams svůj návrh stáhl a území dostalo jméno Colorado territory (později Colorado). Avšak název se natolik zalíbil, že se ujal o několik let později pro nové území na severu Skaliských hor. Existuje však verze, že Willing nebyl daleko od pravdy. Složenina šošonských slov ee-da-how znamená „slunce (klenot) hor“.
Illinois Původ jména pochází od kmene Illinois žijícího v této oblasti. Jedná se o výraz irenwe · wa, což označuje „někoho, jehož jazyku je ještě rozumět“. Kmen Ottawů si výraz pozměnil na ilinwe · k a pojmenovali takto svoje domorodé sousedy. Francouzský misionář Jacques Marquette se roku 1674 s tímto výrazem setkal a přijmul ho jako pojmenování pro místní kmen, avšak mylně se domníval, že to v jejich jazyce znamená nadřazení muži. Jménu dal pak francouzskou formu s koncovkou -ois.
Indiana Po vítězné válce za nezávislost nechala americká vláda roku 1800 zřídit ze Severozápadního území tzv. Indiánské teritorium. Praxe byla taková, že území se postupně získávalo pomocí smluv od domorodých kmenů a zároveň se celé teritorium drobilo na menší celky. Zbývající území teritoria bylo roku 1816 začleněno jako federální stát USA s názvem Indiana - země Indiánů.
Iowa Název je odvozen od domorodého kmene Iowayů, kteří zde před vysídlením žili. Ti sami se nazývají Báxoje (Popelavé hlavy), kterých dnes žije sotva několik desítek. Patří do siouxské jazykové skupiny a jejich jazykově příbuzní sousedé je nazývali ayuhwa (ospalí), což Francouzi přijali za název tohoto kmene. Ovšem když se zástupci tohoto území usilovali o přijetí do spolkových států USA, bylo zde předloženo, že iowa znamená v tomto jazyku „krásná země“. Kdo by si to ověřoval ...
Kalifornie Poněkud bizarní původ tohoto jména pochází z populárního románu Las Sergas de Esplandián od španělského spisovatele Garcíi Ordónez de Montalvo z roku 1510, ve kterém smýšlená královna Califia (či Calafia) vládne ostrovu černých Amazonek a bájných šelem. Ostrov pak nese její jméno - California.
Kanasas Domorodý siouxský kmen Kansa dal jméno řece i oblasti, kterou obýval. Původní význam tohoto slova není přesně znám, stal se archaismem ještě před příchodem Evropanů, ale zřejmě to znamená Větrní lidé.
Karolína (Severní a Jižní) Pojmenována na počest anglického krále Karla I. (latinsky Carolus), který nechal roku 1660 tuto kolonii založit. Její majitelé se roku 1710 rozhodli kolonii rozdělit na severní a jižní část, roku 1719 přešla jižní část pod královskou správu (jako Jižní Karolína), zbývající část roku 1729 koruna vykoupila a ta dále existovala jako samostatná kolonie Severní Karolína.
Kentucky Území dostalo název po řece Kentucky, ovšem původní význam slova není jistý. V irokézském nářečí Mohawků znamená slovo kenhta: ke louku či prérii, rovinatou zemi. Foneticky podobné slovo Kenta Aki zase pochází z algonkinského jazyka, nejpravděpodobněji od kmene Šavanů (Šauní) a znamená to „Země našich otců“, tedy něco jako domovina.
Louisiana Francouzský průzkumník Robert Cavelier de La Salle takto roku 1682 pojmenoval objevenou zemi po francouzském králi Ludvíku XIV. (1643 - 1715). Hranice provincie později sahala až k území Kanady.
Maine Přesné vysvětlení původu názvu území neexistuje, nejpravděpodobnější i oficiální verze je, že jméno ji dali Francouzi podle francouzské historické provincie Maine.
Maryland Kolonie získala jméno po Henriettě Marii, manželce krále Karla I.
Massachusetts Nese název podle místního algonkinského kmene. Muswachusut, jak si domorodci říkali, se dá volně přeložit jako „Na Velkém kopci“.
Michigan Název je z odžibvejského slova mishigamaa, což znamená „velké jezero“.
Minnesota Spojení siouxských slov mni a sóta znamená voda a zakalená. Dakotové tak pojmenovali řeku, která dala jméno okolnímu území.
Mississippi Jméno země je odvozeno od stejnojmenné země a v odžibvejském jazyku to znamená „velká řeka“ (misi-ziibi).
Missouri Název řeky a země je odvozen od siouxského kmene Niúachi, který toto území pobýval. Jejich algonkinští sousedé je nazývali ouemessourita (wimihsoorita), což znamená „ti, kteří mají vyprázdněné kánoe“. Francouzi pak toto pojmenování reprodukovali do svého jazyka.
Montana Název pochází ze španělského slova montana, což značí „hora“.
Nebraska Stejnojmennou řeku pojmenoval domorodý kmen Otoe a v jejich siouxském jazyce archaické slovo Ní Brásge značí „plochá voda“.
Nevada Slovo je španělského původu ze zeměpisného názvu Sierra Nevada (zasněžené hory).
New Hampshire První guvernér kolonie John Mason dal zemi název podle své domoviny - Hampshire. Paradoxem je, že zemřel dřív, než se mohl vydal z Anglie za oceán.
New Jersey Jméno je převzato od jednoho z Normanských ostrovů.
New York Dřívější Nový Amsterodam dostal jméno po dobytí Angličany podle jejího nového majitele vévody z Yorku.
Nové Mexiko Původně rozsáhlý španělský koloniální region, který po úspěšném osvobození získalo Mexiko. Samotný název pochází z jazyka Aztéků, ale variant je několik. Pravděpodobně se jedná o složeninu slov metzli (měsíc), xictli (střed) a -co (místo), tedy „místo ve středu měsíce“.
Ohio Nese název podle stejnojmenné řeky, kterou irokézští Senecové pojmenovali ohi?yo, což znamená „dobrá řeka“.
Oklahoma Název pochází z jazyka Čoktavů a je složeninou slov ukla (lidé, národ, kmen) a homá (červený).
Oregon Vysvětlení je několik. 1/ ze španělského slova orejón (velké uši - podle vzhledu místních domorodců), 2/ z francouzského le fleuve aux ouragans (řeka hurikánu), 3/ z domorodého slova oolighan, což označovalo rybí tuk, jejich důležitou potravinu i obchodní artikl, 4/ ze zprávy Roberta Rogerse z roku 1765, který upozorňuje na řeku Ouragon, což je zkomolené algonkinské slovo wauregana nebo olighinu, což znamená „dobrá, krásná“ (řeka), 5/ několik dalších nepodložených vysvětlení.
Pensylvánie Doslova znamená Pennova (na počest admirála sira Williamova Penna, otce zakladatele kolonie) a latinského slova sylva (zalesněný prostor) a doplněné koncovkou -nia. Tedy Pennova zalesněná země.
Rhode Island Existují dvě vysvětlení. Oficiální je to, že pobřeží země pojmenoval nizozemský průzkumník Adrian Block na počátku 17. století jako Roodt Eylandt („červený ostrov“). Ovšem o necelých sto let dříve objevil italský průzkumník Giovanni da Verrazzano v Narragansettském zálivu ostrov, který mu v něčem připomínal ostrov Rhodos v Egejském moři.
Tennessee Původ názvu pochází od španělského průzkumníka Jauna Parda, který zde roku 1567 dělal průzkum a narazil na vesnici Tanasqui. O dvě století později narazili angličtí průzkumníci pravděpodobně na stejnou čerokíjskou vesnici se jménem Tanasi. Význam samotného slova je nejistý, naskýtají se dvě varianty. Buď je to „ohyb řeky“ nebo „místo setkání“.
Texas Název pochází z řeči kmene Caddo a má několik variant (teyshy, teysha, teysas, thecas aj.), význam je však stejný - „přátelé“, což místní kmeny používali v podobě pozdravu.
Utah Nese název podle místního domorodého kmene Utů (oni samotní se nazývali Noochee - lidé). Ovšem samotný význam slova není jednoznačný. Slovo yudah či yuttahih pochází z apačského jazyka a značí „Ti, kteří jsou výše(v horách)“.
Vermont Název je složeninou francouzských slov vert(zelený) a mont(hora). O území později v anglické koloniální éře soupeřil New York a New Hampshire. Místní se nakonec rozhodli tak, že roku 1777 vyhlásili samostatnou republiku, která později přistoupila k Unii.
Virginie (a Západní V.) Sir Walter Raleigh zemi pojmenoval na počest královny Alžběty I., kdy vyzdvihl její obecně uznávaný stav - tedy, že královna je stále panna (latinsky panenská - virgin a koncovka -ia. Roku 1861 se zástupci západní části Virginie odtrhly od zbytku státu, protože nesouhlasili s vystoupením z Unie, které tuto zemi roku 1863 přijala jako samostatný stát.
Washington Jmenuje se podle prvního prezidenta USA George Washingtona.
Wisconsin Francouzský průzkumník Jacques Marquette pojmenoval místní řeku podle jednoho zde žijícího domorodého kmene. Ovšem jeho nečitelný zápis v deníku přivodil to, že slovo Meskousing bylo chybně interpretováno na Ouisconsin, Angličané pak „Ou“ změnili za „W“. Samotný název indiánského kmene Meskosingů může pocházet od místa kde žili, které kmen Odžibvejů nazýval miskwasiniing, tedy „místo červeného kamene“.
Wyoming Název poněkud paradoxně pochází z druhého konce Spojených států, než kde se tento federální stát nachází. Základem slova je delawarské slovo mecheweami-ing, což znamená „velké pláně“. Název se nejprve ujal v názvu Wyoming Valley v Pensylvánii a později jej kongresman Ashley z Ohia prosadil pro název nového federálního státu. Jiný zdroj uvádí, že se původně jednalo o slovo z jazyka Muskogee xwé: wam?nk, což znamená „sídlo u velké řeky“.